مجموعه ای نو به پشتوانه سال ها تجربه
تلفیقی از نوآوری ایرانی و دانش روز جهانی

در طراحی نرم افزار های مدرن فقط انجام کار مد نظر طراحان قرار نمیگرد بلکه المان های برجسته دیگری را همچون رنگ ، سرعت اجرای کار ، استفاده کم از اینترنت ، بهره وری بالا ، دسترسی و امکانات بیشتر نیز در طراحی لحاظ میکنند.
طراحی و گسترش سحاب از پایه توسط تیم گسترش دهنده، گسترش یافته و هر روزه در حال به روز رسانی هسته اصلی و سایر ماژول های کاربردی است.برنامه نویسی از پایه این قابلیت را به سحاب میدهد که هرگونه ماژول سفارشی را میتوان برای گسترش داد .
سحاب قدم به قدم با نیاز های مشتریان ، خود را تطبیق و امکانات خود را افزایش میدهد . سحاب هر لحظه در حال آنالیز و بررسی نیازها و خواسته های مشتریان است تا همه به روز رسانی ها در راستای بهبود عملکرد سیستم و کاربر انجام شود.