نرم افزار حسابداری ابری
( آنلاین )
سحاب

ســحــاب ، بـر فـراز ابـر هـاحسابداری ابری، نرم افزار حسابداری ابری، حسابداری آنلاین، نرم افزار حسابداری آنلاین

امکانات حسابداری ابری سحابنرم افزار داشبورد مدیریت، داشبورد مدیریت

داشبورد مدیریت

خرید و فروش، نرم افزار خرید و فروش

خرید و فروش


مدیریت کالا و انبارداری

دریافت و پرداخت، نرم افزار دریافت و پرداخت

دریافت و پرداخت

نرم افزار مدیریت بانک ها

مدیریت بانک ها


مدیریت ارتباط با مشتری

نرم افزار مدیریت چک ها

مدیریت چک ها

نرم افزار تولید و بهای تمام شده

تولید و بهای تمام شده

پنل پیامکی

سیستم ارتباط پیامکی

فروشگاه اینترنتی اختصاصی

فروشگاه اینترنتی اختصاصی

نرم افزار گزارشات

گزارشات سیستمی

نرم افزار ها و راهکار های ابری ( آنلاین ) مورد نیاز کسب کار شما
 نرم افزار حسابداری ، نرم افزار حسابداری تحت وب

حسابداری ابری رستوران
سحاب

... صندوق رستوران ، فرمول تولید ، انبار و

نرم افزار حسابداری ، نرم افزار حسابداری تحت وب

حسابداری ابری فروشگاهی و بازرگانی
سحاب

... خرید و فروش ، انبار ، مدیریت مشتریان و

نرم افزار انبارداری آنلاین ، نرم افزار انبارداری تحت وب

نرم افزار ابری انبار
سحاب

...سند ورود و خروج،کاردکس کالایی و ریالی و

خرید نرم افزار حسابداری و انبارداری آنلاین ابری ، خرید آنلاین نرم افزار حسابداری و انبارداری

خرید به صورت ابری ( اشتراکی )

مناسب کسب و کار های کوچک و متوسط

شما توانایی تهیه و تمدید نرم افزار مورد نظر خود را به صورت اشتراک ماهیانه و سالیانه را در اختیار دارید

همچنین

با خرید و یا تمدید نرم افزار به صورت سالیانه از دو ماه تخفیف برخوردار خواهید شد


ابتدا نرم افزار و سپس تعداد کاربر و پلن زمانی مورد نظر خود را با دقت انتخاب بفرمایید
کاربر اضافه

کاربر 1


اشتراک ماهیانه

هزار تومان199

 • تمدید به صورت ماهیانه و سالیانه
 • مدیریت رستوران کامل
 • ثبت نامحدود غذا
 • ثبت نامحدود دسته بندی غذا
 • ثبت نامحدود فاکتور فروش
 • CRM مدیریت مشتریان
 • ثبت نامحدود طرف حساب
 • حسابداری و خزانه داری
 • ثبت نامحدود سند خرید و فروش
 • انبارداری و تولید
 • ثبت نامحدود انبار
 • ثبت نامحدود کالا
 • ثبت نامحدود سند ورود و خروج کالا
 • ثبت نامحدود سند فرمول تولید
 • پنل پیامکی رایگان
 • پشتیبانی رایگان


هزار تومان199اشتراک سالیانه ( شامل 2 ماه تخفیف )

هزار تومان1,990

 • تمدید به صورت ماهیانه و سالیانه
 • مدیریت رستوران کامل
 • ثبت نامحدود غذا
 • ثبت نامحدود دسته بندی غذا
 • ثبت نامحدود فاکتور فروش
 • CRM مدیریت مشتریان
 • ثبت نامحدود طرف حساب
 • حسابداری و خزانه داری
 • ثبت نامحدود سند خرید و فروش
 • انبارداری و تولید
 • ثبت نامحدود انبار
 • ثبت نامحدود کالا
 • ثبت نامحدود سند ورود و خروج کالا
 • ثبت نامحدود سند فرمول تولید
 • پنل پیامکی رایگان
 • پشتیبانی رایگان


هزار تومان1,990کاربر اضافه

کاربر 1


اشتراک ماهیانه

هزار تومان169

 • تمدید به صورت ماهیانه و سالیانه
 • خرید و فروش
 • حسابداری و خزانه داری فروشگاه
 • ثبت نامحدود سند خرید و فروش
 • انبارداری فروشگاه
 • ثبت نامحدود انبار
 • ثبت نامحدود کالا
 • ثبت نامحدود سند ورود و خروج کالا
 • CRM مدیریت مشتریان
 • ثبت نامحدود طرف حساب
 • پنل پیامکی رایگان
 • پشتیبانی رایگان


هزار تومان169اشتراک سالیانه ( شامل 2 ماه تخفیف )

هزار تومان1,690

 • تمدید به صورت ماهیانه و سالیانه
 • خرید و فروش
 • حسابداری و خزانه داری فروشگاه
 • ثبت نامحدود سند خرید و فروش
 • انبارداری فروشگاه
 • ثبت نامحدود انبار
 • ثبت نامحدود کالا
 • ثبت نامحدود سند ورود و خروج کالا
 • CRM مدیریت مشتریان
 • ثبت نامحدود طرف حساب
 • پنل پیامکی رایگان
 • پشتیبانی رایگان


هزار تومان1,690کاربر اضافه

کاربر 1


اشتراک ماهیانه

هزار تومان139

 • تمدید به صورت ماهیانه و سالیانه
 • انبارداری کامل( تعدادی و ریالی )
 • ثبت نامحدود انبار
 • ثبت نامحدود کالا
 • ثبت نامحدود سند ورود و خروج کالا
 • CRM مدیریت مشتریان
 • ثبت نامحدود طرف حساب
 • پنل پیامکی رایگان
 • پشتیبانی رایگان


هزار تومان139اشتراک سالیانه ( شامل 2 ماه تخفیف )

هزار تومان1,390

 • تمدید به صورت ماهیانه و سالیانه
 • انبارداری کامل( تعدادی و ریالی )
 • ثبت نامحدود انبار
 • ثبت نامحدود کالا
 • ثبت نامحدود سند ورود و خروج کالا
 • CRM مدیریت مشتریان
 • ثبت نامحدود طرف حساب
 • پنل پیامکی رایگان
 • پشتیبانی رایگان


هزار تومان1,390آیا نرم افزار خود را به صورت اختصاصی ( دائمی ) نیاز دارید؟
نرم افزار ، حسابداری ، تحت وب ، آنلاین ، فروشگاهی ، رستورانی ، CRM ، انبارداری ، آسان ، رایگان

خرید به صورت اختصاصی ( دائمی )

مناسب کسب و کار های بزرگ تر و سازمانی

نرم افزار به صورت اختصاصی و مادام العمر در دامنه و هاست اختصاصی برای شما نصب خواهد شد
در صورت نیاز به استفاده از نرم افزار های دائمی ( تحت وب ) سحاب
وارد لینک زیر شوید

ثبت درخواست و راه اندازی
تماس
واتس اپ
تلگرام